U bent hier: Home » Info » Praktische info

Praktische informatie

Eten op school

Bij ons op school kan u kind, indien u niet in de mogelijkheid bent uw kleuter 's middags te komen halen, zijn/haar boterhammetjes opeten in onze refter. 

lees meer >

Opvang

Onze kleuterschool werkt samen met BKO 't Appelboompje, de buitenschoolse kinderopvang van de gemeenste Willebroek. Deze is gelegen aan de Boomsesteenweg 67 te 2830 Willebroek.

lees meer >

Afwezigheden en ziekte

In het kleuteronderwijs (voor niet leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten.

lees meer >

Ongeval op school

Wat moet u doen bij een ongeval op school of op de weg van en naar de school?

lees meer >