U bent hier: Home » Info » Ouders » Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

In de scholen van de Vlaamse Gemeenschap GO! wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn we genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hierna volgt een lijst van de ouderbijdragen die u tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden.

Schoolreizen, leeruitstappen:

Culturele bezoeken: vb. toneelvoorstelling; filmvoorstelling, museumbezoek,…
In functie van thema WO: vb. kinderboerderij, speelgoedmuseum, huis van de Sint, Technopolis, Planckendael,...                                                                                             
Sportieve evenementen: vb. sportdag, lentewandeling, Rollebolle,… 

Wat de maximumfactuur betreft werden volgende bedragen bij decreet vastgesteld voor het komende schooljaar :

- Peuters & K1 : 45€

- K2                 :  45 €

- K3                 :  45 €