U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 886 66 66, inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kleuter.

Indien u zich reeds wenst aan te melden kan u ons online inschrijvingsformulier invullen >.

Vergeet u echter niet aan te melden via http://aanmelden.willebroek.be/

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de SIS-kaart en het identiteitsbewijs dat u bij inschrijving op de gemeente ontving, van uw kleuter bij zich heeft.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

Instapdata 2017 - 2018
1 september 2017 (Geboren ten laatste op 01-03-2015)
6 november 2017 (Geboren ten laatste op 06-05-2015)
8 januari 2018 (Geboren ten laatste op 08-07-2015)
1 februari 2018 (Geboren ten laatste op 01-08-2015)
19 februari 2018 (Geboren ten laatste op 19-08-2015)
16 april 2018 (Geboren ten laatste op 16-10-2015)
14 mei 2018 (Geboren ten laatste op 14-11-2015)

 

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar.
De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.

Studietoelagen

De formulieren om een school- of studietoelage te bekomen, kunnen op het secretariaat verkregen worden. Uw aanvraag kan ook rechtstreeks ingediend worden via onderstaande website.

Of U een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Hoe komt U te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage?

Bel het gratis infonummer 1700

Kijk op www.studietoelagen.be

Sinds 1 september 2008 werd de voorziene schooltoelage voor kleuters opgetrokken van €45 naar €80. Voor een kind in het lager onderwijs steeg de gemiddelde toelage van €77 naar €116.
 

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen op datum van 08/01/2018 :

Kleuter/Lager Geboortejaar/Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2015  25 0
  2014  25 0
  2013  25 2
  2012  25 2
Leerjaar L1  46 0
  L2  46 0
  L3  46 6
  L4  46 0
  L5  46 1
  L6  46 17